Bytové domy 4 Dvory, České Budějovice

 

Město České Budějovice uspořádalo architektonicky-urbanistickou soutěž o návrh novostavby městských bytových domů v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. V současné době městu chybí přibližně 2000 nájemních bytů, které by představovaly pro občany města alternativu k čistě tržnímu bydlení. V souladu se zadáním mají navržené bytové domy v první etapě 145 bytů a dále 142 bytů v etapě druhé. Byty budou sloužit nájemnímu bydlení a budou doplněné o menší komerční prostory. V soutěži jsme se umístili na prvním místě s návrhem, který usiloval o nalezení architektonické kvality při zachování běžných standardů. Snahou bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby.

 

Z hodnocení poroty: Návrh lze charakterizovat slovy vzdušnost, lehkost, kultivovanost a odvážnost. Představuje jednoznačně nejpřesvědčivější urbanistické a architektonické řešení, které je sebevědomé a z pohledu budoucího dopracování soutěžního návrhu poměrně flexibilní. Zároveň vhodně doplňuje okolní zástavbu modernistického sídliště i sousední park. Šestice domů zřetelně definuje uliční frontu stavebního bloku, který přesto zůstává dostatečně transparentní. Řešení vnitrobloku je neformální a umožňuje dobrou prostupnost. Jeho výškové řešení podporuje poloveřejný charakter. Dispoziční řešení přináší zajímavé podněty a ukazuje, že městské bydlení může vypadat velkoryseji než běžná stavební produkce. Kladně je hodnocena snaha o otevře-nost a vzdušnost uvnitř jednotlivých bytů, možnost příčného provětrání, umístění lodžií, nebo téma prostorné obytné kuchyně. 

 

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Daniel Struhařík, Petr Malý, Natálie Ivkovičová,

Petra Mlýnková, Georgi Dimitrov, Anna Vrzalová, Marek Hlavička

Konzultace landscape: Karolína Röschl

Oslunění: DEKPROJEKT, Lucie Stražovanová

Vizualizace: Ondřej Žvak, Malý Chmel

Lokace: České Budějovice

Dvoufázová otevřená anonymní architektonická projektově-ideová soutěž o návrh, 1. místo, počet návrhů: 33

Rok: 2021