top of page

Městský bytový dům 4 Dvory, České Budějovice

Projekt novostavby městského bytového domu vzešel z architektonicko-urbanistické soutěže o návrh v nově vznikající lokalitě 4 Dvory. Pro občany mají nové městské nájemní byty představovat alternativu k čistě tržnímu bydlení. Snahou návrhu bylo vytvořit kvalitní velkorysé byty a pokud možno eliminovat klasické chodby.

Základní princip návrhu spočívá v nalezení vzájemného vztahu mezi veřejným - poloveřejným a soukromým prostorem. Tímto postupem vzniklo 6 objemů - “ker v zeleni” s půdorysným tvarem, který reflektuje tyto vzájemné vztahy a veřejným prostorem-vnitroblokem, který se prolíná mezi jednotlivými hmotami.

Vnitřní struktura domu nabízí unikátní dispoziční řešení. V každém bytovém domě se nacházejí 3 komunikační jádra, která obsluhují až 9 bytů. Dispozice a tvarové řešení bytů vychází z urbanismu a z tvarů jednotlivých budov. Základním motivem je použití mezibytových stěn kolmých na obvodovou fasádu, které díky půdorysnému tvaru domu vytvářejí nálevkovitý tvar jednotlivých bytů. Záměrem bylo ponechat volně plynoucí prostor a podpořit tím ryzí strukturu domu. Vznikají kvalitní prostorové vazby, kde absentují mnohdy jen čistě funkční chodby. Záměrem nebylo nucené ortogonální řešení, nýbrž přizpůsobení se urbanistickému celku. Vnitřní prostředí bytu s nepravidelnou strukturou nabízí vynikající pobytovou kvalitu s volně plynoucím prostorem. Většina bytů disponuje venkovním pobytovou plochou, která je vsazena do objemu domu. Tímto řešením je venkovní pobytový prostor jak vizuálně, tak před nepřízní počasí chráněn.

 

Vítěz soutěže: Malý Chmel

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Martin Ciglbauer

Daniel Struhařík, Ondřej Machač, Georgi Dimitrov, Jana Kobza, Jan Bureš, Ondřej Válek, Markéta Čermáková, Václav Centner, Radek Zabloudil

stavební část: Babka & Šuchma

Vizualizace: willbe studio

Lokace: České Budějovice, CZ

Soutěž: 2021-2022
DUR: 2023

Aktuální Fáze: DSP

Výkresy

Proces