top of page

Galerie Niederösterreich Krems

Kontextuální ikona

Náš návrh novostavby galerie vychází z analýz bohaté kulturní krajiny Wachau, kde se prolíná výjimečný přírodní reliéf s bohatou středověkou urbanistickou strukturu měst a vinic. Toto jedinečné místo se stalo předlohou pro řadu uměleckých děl. Jako příklad uvádíme dvě veduty Kremsu a Steinu z 17. století a malbu Egona Schieleho zachycující jednotlivé vrstvy okolí Steinu.

 

Přestože jsou obě zahuštěná středověká jádra Kremsu a Steinu v současné době spojeny pozdější modernistickou zástavbou, jsou dodnes původní hranice měst jasně čitelné. Náš návrh vychází z tradičního přístupu a do ortogonální mřížky rozvolněnější zástavby mezi jádry přináší opět hustší urbánní strukturu, jejíž citlivé výškové členění podporuje důležitou roli nové galerie.

 

V celkovém působení krajiny Wachau tedy navrhujeme ikonu, která však vychází z interpretace prvků nacházejících se v jejím sousedství. Naším cílem je, aby při pohledu s odstupem (a to nejen ve vzdálenosti ale i v čase) splynula budova se svým okolím v město.

 

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Jiří Vraj

Lokace: Krems, AT

Stav: Architektonická soutěž

Rok: 2014

bottom of page