top of page

Hvězdárna Prostějov

Hlavní myšlenkou návrhu je vtáhnout návštěvníka do abstraktního světa prostorů - vesmírů uvnitř domu a vytvořit tak specifickou atmosféru, díky níž může lépe nahlédnout do nekonečného kosmu. Navrhovaný nový dům jsme koncipovali jako vnitřní vesmír objemů, mezi kterými návštěvník jednak proplouvá, jednak vstupuje dovnitř. Taktilní přízemí domu, s různě pronikajícím světlem, dále pokračuje “měsíční” střešní krajinou, kde jsou rozmístěny samotné pozorovatelny oblohy obklopené kamennou zahradou. 

Dům je tvořen jakýmsi vesmírem formovaným volně loženými objemy - místnostmi. Vstup je situován ze severu z hlavní komunikace parkem a je kryt přesahem ploché střechy. Uvnitř, hned za vstupem, se nachází foyer s pokladnou a možností vstupu jak do přednáškového sálu, tak do planetária. V prostoru pokladny se počítá s prodejem knih a drobných upomínkových předmětů. Šatnu tvoří uzamykatelné skříňky pod schodištěm vedoucím na střešní terasu. Veškeré zázemí pro zaměstnance je situováno ve východní části domu. Dvě oddělené kanceláře jsou osvětleny kombinací střešního světlíku a okna a obě jsou vybaveny rozkládacími pohovkami. V severovýchodním rohu se nachází samostatná denní místnost s oddělitelným přespáváním, koupelnou a prostornou úklidovou místností. Technická místnost se skladem je situována vedle vstupu za pokladnou. Konečně dílna v jihovýchodním rohu domu je osvětlena oknem nad dveřmi a opatřena samostatným vstupem z jihu pro transport hvězdářských dalekohledů.

Západní strana je naopak vybavena místnostmi pro návštěvníky. Při západní fasádě jsou umístěny toalety, včetně té pro imobilní návštěvníky s přebalovacím pultem. Toalety jsou od zbytku domu oddělitelné posuvnými stěnami a přístupné také zvenku pro případy pořádání kulturních akcí v parku. V jihozápadním rohu domu se nachází fyzikální herna se skladem učebních pomůcek. Herna je nasvětlena velkým trojúhelníkovým světlíkem.

Meziprostor kolem hlavního sálu pak tvoří jakousi vesmírnou prázdnotu a je v něm umístěna jednak galerie hornin a minerálů, jednak místa pro odpočinek a posezení. Výstava minerálů je koncipována jako volně ložené objekty velkých hornin/minerálů v kombinaci s vitrínami s drobnějšími kusy. Celý meziprostor je přirozeně nasvětlen velkými okny mezi pevnými hmotami a dosvětlen kruhovými světlíky.

Materiálově jsou objemy stěn tvořeny dusaným a vrstveným betonem s příměsí cihelných střepů z původní hvězdárny. Podlahu pak tvoří načervenalé terrazzo, interiérové dveře jsou plechové, vysoké až po strop. Strop je navržen jako pohledová železobetonová deska. Pozorovatelny na střeše jsou opláštěny lesklým hliníkovým falcovaným plechem.

Tým: Malý Chmel (Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Martin Ciglbauer) + ertepl (Adam Lacina)

Lokace: Prostějov, CZ

Jednofázová architektonická soutěž

Rok: 2022

Výkresy

Proces