top of page

Kantorova vila, Jablonec nad Nisou

Příběh Kantorovy vily je odrazem příběhu 20. století. Její plánovaná rekonstrukce otevírá cestu vile k navrácení její důstojnosti. Hlavním motivem návrhu se stalo oživení architektury a hledání nového využití se snahou uchopení domu z roku 1933, se zacílením pro široké spektrum publika, navázání na původní architekturu rozšířením raumplanu do 1 NP a hledání jisté univerzálnosti budoucího využití. Vila v budoucnu by mohla sloužit jako galerie a muzeum, kavárna, mohla by nabídnout prostor pro umělecké rezidence a další kulturní a edukační programy či eventy.


V rámci návrhu vznikly nové návaznosti na okolí a zahradu, v souladu s konceptem “otevření” vily pro veřejnost a nalezení místa klidu. Vizuálním motivem domu se stal “zub” schodu či času, obecně stoupání, jež je odvozeno od schodiště ze strany zahrady, které je pro dům ikonickým prvkem. Návrh je tvořen tak, aby rozvíjel koncept původního raumplanu budovy a nikterak ho nenarušoval a zároveň aby vnesl do domu soudobou vrstvu. Návrh respektuje a záměrně vyhledává dobou ověření materiály a tvarosloví.

Návrh expozice

Historie rodiny Kantorových, architekta Heinricha Kulky, raumplan, pohnutá historie 20. století, to vše se odehrálo na pozadí Kantorovy vily a vytvořilo její osud. Záměrem expozice je předat příběhy z minulosti návštěvníkům a vytvořit dojem, že samotný dům komunikuje s návštěvníky a odhaluje svou historii. A to prostřednictvím autentických rozhovorů, vizuálně ztvárněnými mobiliáři s exponáty, které doplňují původní dubové nábytkové a architektonické prvky.
 

Koncept raumplanu prochází celým domem a naše architektonické intervence vizuálně podtrhují stupňovitost prostoru od přízemí. Druhé patro pro nás znázorňuje zlatá léta vily, zatímco přesun do třetího patra znamená časový posun do poválečné doby. Tato proměna v atmosféře a obsahu podtrhuje klíčové období v historii Kantorovy vily. Doplňujeme zde náš princip o artefakty z historie, posilující vhled do tématu a doby. Dále je ve 3NP navržená místnost k zastavení a zamyšlení. Tím vytváříme prostor pro detailní zkoumání a prohlubování znalostí návštěvníků. Snažíme se tak vytvořit interaktivní výstavu, která propojuje prostor, jeho minulost a příběhy jeho obyvatel do komplexního celku.

Tým: Zdeněk Chmel, Jana Trunda, Miroslav Chmel

Spolupráce: Klára Ligasová, Barbora Trundová, Martin Ciglbauer

Užší jednofázová projektová architektonická soutěž - 2. místo

Rok: 2023

Výkresy

Proces