top of page

Přístavba základní školy, Nezamyslice

Nová budova je třípodlažní přístavbou ke stávající školní budově, nacházející se v sousedství významných obecních budov – mateřské školy, kulturního a sportovního sálu a hasičské zbrojnice. Tyto stavby vymezují území, které nová školní budova z východní strany dotváří a částečně uzavírá. V nové budově je situován hlavní vchod školy s venkovním nástupním schodištěm.

Čtyři místnosti každého podlaží nové školy jsou odděleny čtyřmi stěnami, díky čemuž se bylo možné vyvarovat chodbám. Stěny z plných pálených cihel mají funkci nosnou, prostorově a akusticky dělící a tepelně akumulační. V místě jejich pomyslného průniku, ve středu budovy, se tyto zdi nesetkávají, což zajišťuje přístup denního světla doprostřed dispozice budovy a zároveň je těchto „mezer“ využito pro vstupy do učeben. V přízemí jsou mezery prázdné nebo z čirého skla, což dává vyniknout elementární architektuře a komunikačně a vizuálně propojuje jednotlivé místnosti.

Čtvercové učebny jsou dvoustranně osvětleny; standardně z levé strany, ale taktéž z pravé části zadní strany, což přináší jiný typ prosvětlení – nedirektivní a vstřícnější vůči levákům. Významným činitelem v podobě a orientaci učeben je pozice a exponovanost přístavby. Novostavba přiléhá severní stranou ke stávající budově, je tedy orientována na osluněné strany – jih, východ a západ – což je rizikový faktor vzhledem k nežádanému přímému slunečnímu světlu a s tím souvisejícímu přehřívání budovy a učeben. Učebny se v každém podlaží „otáčí“ kolem světových stran.

Součástí architektonického záměru bylo použití solidních a zároveň ekonomicky dostupných stavebních materiálů, které zajistí důstojný a příjemný prostorový kanvas pro aktivity dětí. Bylo užito plných pálených cihel, železobetonu, profilovaného skládaného skla, přírodního linolea a teracové dlažby.

Tým: Petr Malý, Miroslav Malý, Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Gabriela Sládečková, Jiřina Bubeníková

Statika: Ivo Barvíř

Konstrukční detaily: Gram projekce

Vzduchotechnika, vytápění: Rostislav Hynek

Zdravotně - technické instalace: Libuše Kujová

Konzultant statika: Jiří Vraj

Konzultant vnitřní klima: Honza Žemlička

 

Investor: Městys Nezamyslice

Technický dozor investora: Mojmír Vykopil

 

Lokace: 1. máje 234, 798 26 Nezamyslice

Zahájení projektu: 05/2016

Dokončení realizace: 09/2017

 

Fotografie: Pavel Mezihorák, Martin Binder, Malý Chmel

Ocenění:

BIGMAT INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARD’21, SELECTED PROJECT 

Cena Rudolfa Eitelbergera 2019
Ocenění spolku Za krásnou Olomouc za zdařilý počin v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky
Finalista Ceny Klubu Za starou Prahu za novostavbu

Publikace: Kontextur, Divisare, ArchDaily, EARCH

bottom of page