top of page

Nové Mlýny Kutná Hora

Základním východiskem našeho návrhu bylo rozčlenění objemu bytového domu do čtyř dílčích hmot, které jsou propojené společnou podnoží s garáží. Každá ze čtyř hmot je tvarována mírně rozdílným způsobem s ohledem na její umístění a tvar pozemku. Zásadní roli v jejich tvarování hrálo také testování kvality meziprostorů mezi nimi. V průběhu práce jsme testovali desítky variací než jsme se dopracovali k finálnímu layoutu. Ve tvarování hmot se dále odráží normové požadavky na oslunění bytů.

 

V severozápadním cípu tak vzniká štíhlý vyšší dům (A), který při pohledu z centra města svou figurou dodává souboru „ikoničnost“. Druhý dům na arkádách (B) je pak nižší, reaguje svým měřítkem na stávající dům přes řeku, zároveň také vůči němu dodržuje normové odstupové vzdálenosti. Dům při jihovýchodní hranici pozemku (C) uzavírá hmoty a je „zaklíněn“ do svahu. Největší a nejvyšší hmota domu v druhém plánu (D) využívá svého umístění, tak aby i přes svůj objem citlivě doplnila ostatní hmoty. Důležitá je podoba meziprostoru mezi B a D ve formě šestiúhelníku. Stávající arkády nahrazujeme novou konstrukcí která je součástí monolitického železobetonového konstrukčního systému bytového domu. Jejich rastr je přizpůsoben rastru fasád, aby vytvářely organickou a harmonickou spojitost mezi novostavbou a stávajícím charakterem místa.

Byty jsou navrženy tak, aby poskytovaly optimální pohodlí a komfort pro obyvatele. Dispozice bytů jsou flexibilní a přizpůsobitelné, což umožňuje různé varianty zařízení a uspořádání. Je kladen důraz na plynoucí kontinuální prostor. Díky řešení fasád je v každém bytě je zajištěno dostatečné množství přirozeného světla a výhledů do okolí. Výhledy na okolí byly pečlivě promyšleny tak, aby bylo z co možná nejvíce bytů vidět na historické panorama Kutné Hory. Zároveň je zásadní výhled do okolní zeleně. Důležitým prvkem bytů jsou lodžie, které umožňují obyvatelům vychutnat si venkovní prostor bez nutnosti opustit svůj byt. Většina bytů v navrhovaném bytovém domě má svou vlastní lodžii, kterou mohou využít pro relaxaci, grilování, pěstování rostlin nebo jiné aktivity s atraktivními výhledy do krásného okolí, při zajištění soukromí obyvatel a kompaktnosti hmotového vyznění.

 

Jeden z hlavních prvků fasády jsou římsy z prefabrikovaného betonu, které artikulují jednotlivá podlaží. Většina plné fasády je pokryta omítkou v neutrálním béžovém odstínu s ohledem na ekonomičnost návrhu. Tyto plochy jsou výrazově sladěny s prefabrikovanými a monolitickými částmi. Skleněné plochy jsou umístěny v pravidelném rastru tak, aby maximalizovaly výhledy z bytů a zároveň sloužily jako zdroj přirozeného světla pro interiéry. Tyto plochy jsou zastíněny venkovními roletami, které pomáhají udržovat teplotu v interiéru a zároveň dodávají estetickou kvalitu fasádě. Mezi domy B a D se nachází poloveřejný prostor ve formě šestiúhelníkového voidu. Tento prostor slouží jako společná zahrada pro obyvatele všech domů a zároveň jako spojovací prvek mezi nimi. Šestiúhelníkový tvar je odvozen od půdorysného tvaru meziprostoru mezi domy B a D.

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Quang Vu Dinh, Miroslav Malý, Martin Ciglbauer

Model terénu: Adam Lacina

Lokace: Kutná Hora, CZ

Vyzvaná architektonická soutěž, sdílené 1. místo

Rok: 2023