top of page

Památník romského holokaustu, Hodonín

Návrh je založen na konceptu dvou novostaveb v areálu. Obě se nacházejí mimo pietní plochu, která je uvažována v podobě co možná nejbližší původnímu stavu.
Zeď
První z novostaveb je dlouhý převážně přízemní objekt kopírující severní hranici pietní plochy tam, kde se původně nacházela hranice hlídané části tábora. Svou formou vytváří jasný odkaz na původní oplocení a pietní ploše dodává dimenzi prostoru bez možnosti úniku. Je rozdělen na 3 výškové úrovně, jelikož se nachází v klesajícím západním svahu.
Na místě hlavní brány areálu je umístěn vchod, který není přímý, nýbrž tvoří přechodovou úroveň mezi exteriérem, interiérem a opět exteriérem (přeneseně svobodou a nesvobodou). Tento meziprostor je uvažován jako prvotní seznámení s historií, pomocí nástěného textu. Kruhový střešní otvor symbolicky odkazuje na druhou novostavbu - kontemplativní objekt. V tomto místě se návštěvník může vydat do areálu, anebo do interiéru domu-plotu, kde se nachází vstupní foyer s infocentrem a dlouhá rampa, po které se následně dostává do expozice. Vnitřní prostory jsou komponovány v podlouhlých a úzkých dimenzích bez přímého optického kontaktu s exteriérem, tak aby byla akcentována expozice spolu s motivem interiéru plotu.
V druhé polovině objektu se pak nachází hospodářská a ubytovací část, jejichž prostorové řešení je v souladu se zadáním. Výhodou tohoto řešení je bezproblémové provozní napojení na komunikaci.
Konstrukčně je tento objekt uvažován jako dřevostavba, základ a části které jsou zapuštěny pod úroveň terénu (do max. hloubky 1,3 m) jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Vnější charakteristický výraz stavby je zprostředkován obložením dřevěnými prkny, jejichž povrch je opálen (tradiční japonská metoda yakisugi).

Kaple
Kontemplativní objekt je umístěn jižně, po svahu nahoru nad původním barákem dozorců. Jeho vertikála se stává dominantou areálu. Oproti všem ostatním objektům je pootočen, tak aby jeho vchod směřoval pomyslně směrem k Osvětimi.
Dočasné zastřešení pro kulturní akce
Je uvažováno samostatně na místě druhého zbořeného baráku dozorců, přibližně zachovávající jeho proporce. Trvalá konstrukce z ocelového rámu s odejímatelnou střechou.
Barák dozorců
Uveden do původní podoby. Částečně sloužící jako expozice a částečně jako zázemí, dle představy zadavatele.
Vězeňský barák
Dle představy zadavatele.
Pietní plocha
Uvedena do původního reliéfu tábora. Zeleň redukována, zachována historická lípa. Udržovaný trávník s obrysy nedochovaných baráků – hranice provedeny z ocelových plechů, položena geotextilie a vysypána kačírkem.
Ostatní plochy v areálu
Mimo pietní plochu je zeleň ponechána volnější, spíše v podobě horské louky, odpovídající poloze.
Nová cesta k lesnímu hřbitovu
Nové propojení kaple a hřbitova mlatovou lesní cestou určenou ryze pro pěší.

 

Tým: Malý Chmel - Zdeněk Chmel

3. místo v soutěži

Investor: MŠMT ČR

Lokace: Hodonín u Kunštátu

Studie: 2013

Výkresy

Proces

bottom of page