top of page

Přístavba základní umělecké školy ve Vysokém Mýtě

Návrh vychází z kontextu místa a historizujícího objektu, na který navazuje. Jedná se o stávající neorenesanční solitérní stavbu palácového typu, která byla původně postavena jako kasino vysokomýtské posádky na okraji města, v 70. – 90. letech 20. stol. sloužila jako vojenské muzeum. Zdobné a velmi členité pojetí této stavby je silným motivem, který hrál důležitou roli v návrhu. Naším cílem bylo navrhnout svébytnou přístavbu, která bude manifestovat dobu svého vzniku a svou náplň v podobě nového vstupního foyer a nového hlavního sálu. Přístavbu, která ale zároveň citlivě naváže na svůj kontext a výsledná kompozice hmot vytvoří s existujícím domem jeden celek.

Z hodnocení poroty

Komise ocenila velkorysé provozní řešení objektu poskytující vysoký komfort jejím uživatelům, a dále pak propojení instituce s okolním veřejným prostorem, související s její reprezentací směrem k veřejnosti.


Návrh vhodně umisťuje vertikální komunikaci i zázemí, a nabízí vstupní foyer využitelné jako výstavní či performativní prostor. Architektonický výraz domu je současný, přiměřeně monumentální a kultivovaný. Nová hmota přirozeně a bezprostředně navazuje na původní budovu kasina, dostavba je jasně čitelná a vytváří důstojný protipól původní architektury.

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Šimon Marek, Martin Ciglbauer, Alžběta Bláhová

Vizualizace: Malý Chmel

Lokace: Vysoké Mýto

Vyzvaná jednofázová architektonická soutěž, 1. místo

Soutěž: 2022

DSP: 2024

Výkresy

Proces