top of page

Rodinný dům v Pošumaví​

Vnitřní prostorový koncept domu je dvojznačný. Dělící nosná stěna rozděluje vnitřní prostory zhruba uprostřed půdorysu na dvě poloviny; jižní velkorysý otevřený společný prostor s velkými otvory a výhledy do 3 světových stran v dialogu k severní rozšiřující se polovině. Ta je rozdělená na dvě podlaží, ve kterých jsou situovány jednotlivé soukromé místnosti. Uprostřed se nachází schodišťový prostor, který je osvětlen světlíkem.

Dům se nachází na unikátním pozemku v krásné krajině s dálkovými výhledy směrem na Šumavské vrcholy. Svým půdorysným tvarem návrh reaguje na nepravidelné osazení sousedního objektu čp. 261 vůči ulici a na nepravidelné hranice parcel. Zužující se tvar směrem k jihu má za cíl v dálkových pohledech zapojit dům do kontextu jako co možná nejštíhlejší – nejsubtilnější. Naopak širší severní fasáda, definuje prostor zahrady směrem ke stávajícímu domu.

Základní hmota domu s valbovou střechou vychází z dialogu se sousedním objektem, který byl postaven v 90. letech 20. století. Cílem bylo navrhnout takovou figuru, která bude evokovat jeho menší doplněk v zahradě. Zároveň ale bylo naším cílem do situace přinést určité očištění či zjednodušení díky architektuře domu. Ta je i nadále vysoce kontextuální, přičemž svým formálním jazykem odpovídá architektonickým požadavkům, které byly definovány stavebníkem v úzké součinnosti s architektem.

Materiálové řešení domu přeneseně odkazuje na charakter pošumavských polí a luk s množstvím kamenů; navrhovaný dům tvoří několik pomyslných kamenů – skal – které trčí z louky, jsou překryty lehkou plechovou střechou a mezi nimiž je sevřený obyvatelný prostor domu. Tomu tedy odpovídá materiálové řešení v podobě pohledových betonových monolitických sendvičových stěn s vloženou tepelně-izolační vrstvou. Stropy, stejně jako vnitřní stěny jsou provedeny v monolitickém železobetonu a ponechány jako pohledové, betonové. Podlahy jsou z broušeného litého terrazza. Střešní krytina je plechová měděná.

Záměrem vyznění domu je solidnost, zemitost a stálost asociující s tradiční vesnickou a stávající zástavbou tak, aby dům působil v dané lokalitě jakoby zde stál „odjakživa“. S tím souvisí barevná střídmost. Materiály užité pro stavbu domu jsou pravdivě ponechány ve svých přirozených površích a odstínech – šedý povrch betonu na obvodových konstrukcích je doplněn měděnými prvky – střešní plechovou krytinou a klempířskými výrobky, rámy oken a dveří a stínícími roletami. Cílem je, aby materiály přirozeně stárly a dům postupem času dostával svou nezaměnitelnou patinu.

 

 

Tým: Petr Malý, Zdeněk Chmel, Miroslav Malý, Miroslav Chmel, Jitka Vančurová, Gabriela Sládečková, Alžběta Bláhová, Martin Ciglbauer

Statika: BPL Česko s.r.o., Stanislav Barák

Lokace: Pošumaví, Plzeňský kraj

Fotografie: Alex Shoots Buildings, Malý Chmel (sekce Stavba)

Stav: Realizováno

Rok: 2018 – 2023

Výkresy

Stavba