top of page

Senovážné náměstí, České Budějovice

Řešený prostor, jemuž dnešní podobu dala modernistická přestavba ze 60. let 20. století a který navazuje na hradební okruh, nefunguje jako náměstí. Koncept našeho návrhu vychází ze stávajících silných stránek parku Na Sadech, kdy navazujeme na tento zelený pás kolem historického centra a pomyslně ho rozšiřujeme i do prostoru Senovážného, které se tak stává Senovážným parkem. Neusilujeme tedy o vytvoření nových urbanizovaných prostor jako ulice či náměstí, ale dále navazujeme na stávající koncepci solitérních budov v parku (pošta, Slavie, muzeum) a návrhem nové budovy AJG tento motiv dále rozvíjíme.

Senovážné náměstí zastává v Českých Budějovicích specifickou pozici – prostor na vnějším okraji bastionu historicky prošel mnoha proměnami a vývojem se dostal do dnešního stěží definovatelného charakteru. Naopak park na hradebním okruhu chápeme jako jedinečný krajinný prvek ohraničující jádro města a propojující ho s řekami Malší a Vltavou. Proto tento park rozšiřujeme i na Senovážné, čímž vytváříme pomyslný zelený práh (threshold) kolem celého centra, kde se setkávají rozdílné atmosféry.

 

“Rozšířený park na hradebním okruhu chápeme jako jedinečný krajinný prvek ohraničující jádro města a propojující ho s řekami Malší a Vltavou”

 

Pro chodce či cyklistu je při cestě do centra Senovážné složitou bariérou. V návrhu vracíme zpět stopu městského hradebního okruhu a té dáváme parkový charakter. Tento prvek propojuje území také díky lineární, hlavní cestě. Ta tvoří komunikační osu, která protíná celý park a dotýká se jednotlivých solitérních budov. Vedlejší cesty dotváří elipsy, které se připojují k hlavní ose. Navazujeme tak na princip nepravidelných cest okolních městských parků.

 

Území již v současnosti koncentruje řadu důležitých staveb pro kulturu a školství – spolkový dům Slavie, Jihočeské muzeum, kulturní dům Metropol, Jihočeské divadlo, studentský kostel Svaté rodiny či Biskupské gymnázium. V duchu zadání soutěže navrhujeme hmotové vymezení nové budovy Alšovy Jihočeské Galerie. Návrh Senovážného parku princip kulturního okrsku přímo artikuluje a podporuje. Smyslem je vytvoření prostředí, které místa kultury propojí a veřejný prostor budě těžit z jejich synergie.

Účastník soutěže: Malý Chmel

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Alžběta Bláhová

Daniel Struhařík, Georgi Dimitrov, Jana Kobza, Ondřej Válek, Jan Urbášek

Konzultace landscape: Atelier Divo (Ján Augustín, Iveta Augustínová)

Konzultace dopravního řešení: Ondřej Kvaček

Vizualizace: Dousek-Zaborsky

Lokace: České Budějovice, CZ

Dvoufázová architektonická soutěž, 1. Fáze

Rok: 2022

 

bottom of page