Tělocvična u ZŠ Václava Hejny

Nová tělocvična, umístěná ortogonálně vůči škole, má severojižní orientaci. Betonový přesah střechy chrání fasádu a okna domu. Zároveň podtrhuje horizontální charakter stavby a její důstojnost. Kruhovým oknem na severní fasádě může příchozí nahlédnout do dění uvnitř tělocvičny.​​

Dům je navržen jako monolitický železobetonový skelet. Základní rastr je pravidelný – vycházející z dopravně – provozního schématu, nicméně umístění zásobovacího dvoru a parovodního kompenzátoru v 1.NP vyvolávají potřebu na odlišný rastr v tomto podlaží. Na to v návrhu reagujeme použitím šikmých sloupů. Druhá sada šikmých sloupů, umístěných co nejblíže obvodovému plášti, pak dodává konstrukci prostorovou tuhost.

 

Tým: Petr Malý, Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Natálie Ivkovičová

Vizualizace:  Ondřej Žvak, Malý Chmel

Lokace: Červený Kostelec

Architektonická soutěž, 2. místo 

Rok: 2020