top of page

Vila SK Neumanna, České Budějovice

 

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Jitka Vančurová, Miroslav Malý

Studie rekonstrukce, 2018

Náš návrh pracuje s konceptem nových vnějších jader, které podtrhují stávající pravidelný vnitřní prostor. Jádra vycházejí ze dvou stávajících, ke kterým přídáváme jedno nové, konstrukčně jsou ale všechna nová – vynášejí střechu nad novým 4.NP. Ve stávajících patrech nám tato jádra umožňují uvolnit vnitřní prostor, který pak dělíme flexibilními lehkými příčkami a v novém podlaží díky těmto nosným jádrů navrhujeme volný obytný prostor s velkorysými vyhlídkami nad úrovní okolní zástavby. Díky půdorysné stopě jader vytváříme obytná zákoutí v zahradě.

Výkresy

Proces

bottom of page