top of page

Přístavba ZUŠ Černošice

Přístavbu ZUŠ do krásného prostředí zahrady secesní vily Osvalda Polívky navrhujeme jako semi-atriovou vilu zapuštěnou do svažitého terénu. Hlavní vstup do přístavby je umístěn do atria, které je obklopeno 4 objemy – květníky – které klesají spolu s terénem. Tyto zelené květníky ukrývají jednotlivé provozy přístavby. Atrium poskytuje žákům ZUŠ bezpečný prostor pro setkávání před a po výuce, pomyslný prostorový práh (či přechod) mezi otevřenou zahradou a vnitřními prostory školy. Atrium není uzavřené úplně, mezerou mezi dvěma objemy (učebna tanečního oboru a učebna výtvarného oboru) se otevírá směrem k původní vile a vytváří tak vizuální propojení. Předprostor s pobytovým schodištěm navazující na atrium pak bude sloužit dalším venkovním aktivitám a je napřímo propojen s učebnou výtvarného oboru.

 

Z hlediska vnitřního uspořádání navrhujeme podzemní podlaží, kam umisťujeme sál – učebnu tanečního oboru a dále její zázemí. To znamená, že prostorově největší hmota je zapuštěna z valné části pod zemí (úroveň 1.PP je -3,5m pod úrovní atria). Druhým východiskem je rozdělení hmoty přístavby na pomyslnou čtveřici „zelených květníků“, které klesají s průběhem svahu a vymezují atrium. Jednotlivé hmoty také odpovídají vnitřnímu členění na jednotlivé funkce. To znamená, že navrhovaný dům není jedna kompaktní hmota, ale tvoří ho více menších hmot – květníků, které obíhají kolem zeleného atria, které navazuje na zahradu. Tyto hmoty hlesají směrem po svahu a při porovnáním se stávajícím terénem tento nikdy nepřevyšují o více jak 3m, což je patrné z řezů.

 

Jednotlivé hmoty jsou vůči sobě pootočené o 4 stupně. Toto řešení vychází z prostorového výzkumu, tak aby prostory atria a vnitřní prostory domu byly co nejvíce příjemné. Setkáváme se tak vždy s úhly většími než 90 stupňů. Důležité bylo také vyznění domu vůči zahradě, kdy je změnou úhlů docíleno toho, že hmoty směrem ke stávající vile jsou vůči sobě pootočené s otevírajícím se atriem a celá hmota domu tak působí více neformálním a přívětivým dojmem. Ačkoliv je řada provozů umístěna pod úrovní terénu, tak je věnována velká péče práci s denním světlem. Dvě hlavní učebny jsou přes roh otevřeny do zahrady. V případě výtvarného atelieru s možností přímého vstupu do zahrady a atria. V případě sálu jsou pak okna umístěna výše, dodávající bazilikální osvětlení. Další prostory jsou pak osvětleny světlíky – například prostor hlavního schodiště ze vstupu do foyer sálu je velkoryse osvětlen přes dvě podlaží. Podobně je tomu u šaten sálu na opačné straně.


 

Tým: Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Miroslav Malý, Barbora Trundová, Adam Lacina, Martin Ciglbauer, Jan Hybl

Lokace: Černošice

Fáze: Soutěžní návrh, Jednofázová užší projektová architektonická soutěž

Rok: 2023

Výkresy

Proces